آب، خودش چاله را پیدا می‌کند

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب، خودش چاله را پیدا می‌کند.

مثل به گونه‌ی 84 م نیز می‌آید. بسیاری از مسایل، در عمل شکل می‌گیرد.