آب، راه خودش را باز می‌کند

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب، راه خودش را باز می‌کند.

1) هر چیز اصیل، سرانجام ارزش خود را باز می‌نماید.

2) آن که نرمی و خوشرویی نشان می‌دهد سرانجام به مقصود می‌رسد.

3) آن که در کارها ثبات و پادرجایی می‌نماید سرانجام توفیق می‌یابد.

عبارت را به گونه آب و آتش جای (یا راه) خودشان را باز می‌کنند نیز می‌آورند.