آب، می‌داند (یاخود داند) که آبادی کجاست

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب، می‌داند [یاخود داند] که آبادی کجاست.

سود و استفاده به سوی مالداران می‌رود. بخت و اقبال به جانب نیکبختان روی می‌آورد. نعمت و مال همیشه به جانب صاحب نعمتان روی می‌کند. نگاه کنید به آب به آبادانی می‌رود.