آباد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آباد

معمور ودایر. پُر و سرشار. دارا و متمول: «اگر آن پول به دست‌مان برسد اقل برای یک سالی آباد می‌شویم.»