آباد (جد و آباد)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آباد [جَدّ و --]

در اصل آبا است جمع اب، کلمه‌ی عربی به معنی پدر که در تداول عامه بدین شکل درآمده است: «او به من فحش داد، من هم هزارتا فحش جد و آباد به‌اش دادم!»