آبی که میره به رودخونه؛ خودی خوره به ز بیگونه

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبی که میره به رودخونه

خودی خوره به ز بیگونه!

(به زِ درتداول همچون بعضِ تلفظ می‌شود، با فتحه‌ی کشیده به جای ع.) نگاه کنید به آبی که میره به رودخونه؛ چه خودی خوره، چه بیگونه.