آبی که میره به رودخونه؛ چه خودی خوره، چه بیگونه

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبی که میره به رودخونه

چه خودی خوره، چه بیگونه!

چرا باید مانع استفاده‌ی دیگران شد از چیزی که به هر حال در تملک کسی باقی نمی‌ماند؟

ضرب‌المثل روایت دیگری نیز دارد که مفهوم آن مخالف این است. نگاه کنید به آبی که میره به رودخونه؛ خودی خوره به ز بیگونه.