آب... به یک جو نرفتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب... به یک جو نرفتن

(فقط به صورت منفی می‌آید.)

نگاه کنید به آب... از یک جو نرفتن .