آب آب را می‌جوید، کور عصا را

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب آب را می‌جوید، کور عصا را.

مثل تحریف شده می‌نماید. برای صورت درست آن نگاه کنید به

نیز نگاه کنید به