آب آتش کردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبْ آتش کردن

کوتاه‌ شده‌ی آب را آتش کردن است.

موضوعی بی‌اهمیت را بهانه‌ی تفتین و جنجال‌گری کردن و با توسل بدان آشوب و بلوار به‌پا کردن. بر سر هیچ و پوچ جنجال برانگیختن: «پیرزن ناجنس، مدام به این خانه و آن خانه می‌رود و آب آتش می‌کند!»