آب آوردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب آوردن

(اصطلاح پزشکی.)

گرد آمدن آب در شکم: آب آوردن شکم.

جمع شدن آب در زانو: آب آوردن زانو.

گرد آمدن آب در چشم: آب آوردن چشم. و جز این‌ها: «این آخری‌ها،‌ مادربزرگ، چشمش هم آب آورده بود و دیگر یواش یواش داشت کور می‌شد.»