آب آوردن (چیزی را)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب آوردن (چیزی را)

رایگان به دست آمدن. بی‌رنج و زحمتی حاصل آمدن. بی‌زحمت و بی‌خرج به دست آمدن: خیال می‌کنی پول مرا آب می‌آورد؟ برای هر دینارش صبح تا شب عرق می‌ریزم!»

مترادف باد آوردن * خدا رساندن * مولا رساندن.