آب از آب تکان نخوردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب از آب تکان نخوردن.

(فقط به صورت منفی می‌آید)

رخ ندادن جنجال و هیاهویی که احتمال بروز آن، کم و بیش مسلم بوده است: «خیال می‌کردیم با انتشار این خبر قیامت خواهد شد، اما آب از آب تکان نخورد!»

نیز نگاه کنید به آب تو(ی) دل کسی تکان نخوردن .