آب از آتش در آوردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب از آتش در آوردن

نگاه کنید به از آب، کره گرفتن .