آب از بن تیره بودن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب از بُنْ [یا بُنِه، یا سَرْ] تیره بودن

سخن هر چه گفتم همه خیره بود

که آب روان از بنه تیره بود.

[فردوسی]

نگاه کنید به آب از سرچشمه گل (آلود) بودن و آب را از سرچشمه باید بست .