آب از دریا بخشیدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب از دریا بخشیدن

1) کاری بی‌ارزش و پیش پا افتاده یا آسان و بی‌اهمیت انجام دادن و با آن بر کسی منت نهادن.

2) بذل و بخشش از جایی که بدان چندان لطمه‌یی وارد نیاید، یا دست‌کم خود چنین انگاشتن.

مترادفِ: از کیسه‌ی خلیفه بخشیدن.