آب از سرچشمه گل (آلود) بودن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب از سرچشمه گل (آلود) [یا تیره] بودن

چیزی یا امری از اصل و مبدأ خراب و نادرست بودن: «باید اصل کار را درست کرد، چون آب از سرچشمه گل است.»

تقصیر وکیلان و وزیران باشد

چون آب ز سرچشمه گل‌آلود بُوَد

[مفتون همدانی]

به گونه‌ی آب از بن تیره بودن نیز می‌آید.

مقایسه شود با وای به وقتی که بگندد نمک! * و نیز آب را از سرچشمه باید بست .