آب برداشتن 3

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب برداشتن

مقدار آبی که در ظرفی جا می‌گیرد: «این کتری آن‌قدرها آب برنمی‌دارد.» «این سماور فقط برای پنج فنجان چای آب برمی‌دارد.»

مترادف آب گرفتن (نگاه کنید به آب گرفتن 2).