آب بردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب بردن

غرق شدن و همراه جریان آب رفتن. از میان رفتن: «پارسال که سیل آمد هست و نیست‌مان را آب برد.»