آب بردن 1

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب بردن

ایجاد تشنگی کردن. عطش‌آور بودن: «ماهی‌شور آب می‌برد.» «غذای شور آب می‌برد.»

مترادف آب کشیدن، در این مفهوم (نگاه کنید به آب کشیدن).