آب بردن 2

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب بردن

«این مهمانی دست‌کم برایت دو هزار تومن آب می‌برد.»

مترادف آب برداشتن، در این مفهوم (نگاه کنید به آب برداشتن 2).