آب بردن 3

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب بردن

«به عقیده‌ی من این حرف آب می‌برد.»

مترادف آب برداشتن، در این مفهوم (نگاه کنید به آب برداشتن 1).