آب بر آتش ریختن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب بر [یا به] آتش ریختن [یا زدن]

خشم یا درد یا غمی را تسکین بخشیدن. نگرانی یا وحشتی را تخفیف دادن. فتنه‌یی را خواباندن.