آب به آب بخورد زور برمی‌دارد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به آب بخورد [یا می‌خورد] زور برمی‌دارد.

قوت از اتحاد حاصل می‌شود. مترادف آتش از آتش گل می‌کند. * یک دست، صدا ندارد. * دست خدا، با [یا پشتِ] جماعت است.