آب به دست یزید افتادن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به دست یزید افتادن [یا بودن]

نگاه کنید به آب انبار (به) دست یزید افتادن.