آب به ریش (کسی) زدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به ریش (کسی) زدن

به مزاح یا ریشخند: خشم کسی را تسکین دادن. خشمگینی را به لطایف‌ الحیل آرام کردن.