آب به کون خر (یا شتر)ریختن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به کونِ خر [یا شتر] ریختن

در راه حفظ احترام و آبروی کسی که فاقد احترام و آبروست، حرمت خود را به باد دادن. از طریق محترم داشتن کسی که شایسته‌ی آن نیست، خود را خفیف و خوار کردن.