آب به (یا تو یا در)شکر کردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به [یا تو یا در] شِکَر کردن

هر دم لطیفه‌ی تازه‌یی گفتن و به خودنمایی سخن شیرین تازه‌یی آوردن.

مترادف بلبل‌زبانی کردن.