آب به (یا در)غربال کردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به [یا در] غربال کردن

نگاه کنید به آب به ریسمان بستن .