آب تو(ی) شیر کردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب تو(ی) شیر کردن

1) دغلی کردن. تقلب و نادرستی.

نگاه کنید به آب را در شیر کردن و آبش در رفتن و آب کردن (در چیزی) و نه آب تو شیر کن... .

2) فتنه و فسادی برانگیختن. جنجال و هیاهویی برپا کردن: «این آب را آن محمود لعنتی تو شیر کرده!»

پیش از این، از ننگ صنعت، عشق فارغ‌بال بود؛

کوهکن در عاشقی این آب را در شیر کرد:

[صائب]

مترادف 1149/1.