آب جدا، دان (یا دانه) جدا

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب جدا، دان [یا دانه] جدا.

آش و آبگوشت یا خورشی که خوب جا نیفتاده باشد.