آب دریا به دهن ماهی دریا خوش است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب دریا به دهن ماهی دریا خوش است.

نیست پروا تلخکامان را ز تلخی‌های عشق:

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است! [صائب]

مترادف علف به دهن بزی شیرین است. یا علف باید به دهن بزی شیرین باشد.