آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم...

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم. یار در خانه و ما گِردِ جهان می‌گردیم.

(به جای یار در خانه، عوام نان در سفره نیز می‌گویند.)

مترادف در آسمان جستن و درزمین پیدا کردن.