آب شیرین و مشک گندیده؟

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب شیرین و مشک گندیده؟

این مثل را در مقام تعجب می‌آورند؛ یعنی بعید است که مشک گندیده باشد و آب آن شیرین. [محمد علی‌هبله رودی، مجمع‌الامثال]

مترادف 3287