آب پارسال و نان پیرارسال

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب پارسال و نان پیرارسال!

در موردی می‌آید که سخن از تنگدستی و فقر دیرینه‌ی کسی در میان باشد.

مترادف (لخت و) آب‌نشین * آسمان جل * کون در آب * مثل انگشتِ لیشته * مثل انگشتِ تو دهن. نیز نگاه کنید به آب بدود، نان بدود، (فلان) به دنبالش و آب دستت است نخور (یا زمین بگذار) و... .