آب که جاری شد خودش چاله را پیدا می‌کند

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب که جاری شد خودش چاله را پیدا می‌کند.

مثل به گونه‌ی آب، خودش چاله را پیدا می‌کند نیز می‌آید.