آب گودال را می‌جوید، کور عصا را!

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب گودال را می‌جوید، کور عصا را!

نگاه کنید به آب آب را می‌جوید، گودال هر دو را.