آب گیرش نمی‌آید، وگرنه شناگر ماهری است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب گیرش نمی‌آید، وگرنه شناگر ماهری است!

(با امکان تغییر شخص و زمان فعل.) نگاه کنید به شناگر خوبی است (یا شناگری خوب بلد است) ، آب گیرش نمی‌آید.