آب (و آتش) روشنایی خانه است.

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب (و آتش) روشنایی خانه است. به همین دلیل، شب‌هنگام، نه‌باید آب و آتش را از خانه‌ی خود بیرون فرستاد و نه از خانه‌ی دیگران به خانه خود آورد.