آزادی، آبادی است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آزادی، آبادی است.

آزادی باعث دلبستگی به زمین و خانه است؛ همچنان که فقدان آن سبب دلسردی و ویرانی است.