آچس

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آچُس (تلفظ acoss)

1- شخص فاقد شخصیت و احترام. شخص حقیر و بی‌ارزشی که مثلاً تنها به اتکای ثروت موروثی یا عوامل خارجی دیگر توانسته است در اجتماع شخصیت و احترام و اعتباری ظاهری به هم رسانده باشد.


مترادف آگوز * گوزعلی (بَک) * سِنده‌بَک * سِندِلِه کِکِه * چَلغوزْمیرزا * چسونه.


2- نگاه کنید به آگوز