آ (مانند آغ)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آ مانند آغ از مخفف‌های آغا است و به نشانه‌ی احترام، پیش از نام یا کنیه‌ی زنان می‌نشیند: آ بی‌بی (آغابی‌بی)، آباجی (آغاباجی) و جز این‌ها... نگاه کنید به 2312