از آب درآمدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

از آب درآمدن

1) به نتیجه‌یی خوب یا بد انجامیدن: «این بچه چیزی از آب در نمی‌آید».

2) حقیقتی پنهان آشکار شدن: «نوکره دزد از آب درآمد.» «من و رئیسم فامیل از آب درآمدیم.»