از آب درآمده

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

از آب درآمده

تجربه شده و قابل اطمینان. چیزی که قبلاً امتحان خود را داده باشد.

مترادف از کار درآمده.