از آب و آتش درآمدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

از آب و آتش درآمدن

سرد و گرم زندگی را چشیدن و تجربه اندوختن. جهاندیده و کارآزموده شدن، از طریق تحمل مرارت‌ها و عبور از فراز و نشیب زندگی.