از آب گرفتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

از آب گرفتن

به رایگان یا بدون رنج و زحمت به دست آوردن.