از بی‌آبی مردن بهتر، تا از قورباغه اجازه گرفتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

از [یا به یا تو(یِ) یا در] بی‌آبی مردن بهتر، تا از قورباغه اجازه گرفتن!

مترادف نه شیر شتر، نه دیدار عرب! * نانت را با آب بخور، منت آبدوغ نکش! * پس‌مانده‌ی گاو را به خر باید داد. * اگر از درد بی‌گوشتی بمیرم / کلاغ از روی قبرستان نگیرم! * صد من گوشت آهو [یا شکار] به یک چُس نازی نمی‌ارزد! * بهشت به سرزنش نمی‌ارزد! * عطای (کسی) را به لقایش بخشیدن! * گوشت کیرت را بخور منت قصاب را نکش!