امان از دوغ لیلی...

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

امان از دوغِ لیلی:

ماستش کم بود، آبش خیلی!

1) وعده‌ی بسیار داد که به هیچ یک وفا نکرد.

2) هیاهوی بسیار به راه انداخت لیکن نتیجه‌ی چشمگیری به دست نداد.