انگار یک تشت آب سرد ریختند سرم

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

انگار یک تشت آب سرد ریختند سرم!

(با امکان تغییر ضمیر.) واله و حیران شدم. آن همه شوق و شوری که داشتم، ناگهان (و مثلن با شنیدن فلان خبر) از میان رفت. وارفتم.