اول عمق آب را بپرس، بعد توش شنا کن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

اول عمق آب را بپرس، بعد توش شنا کن!

پیش از اقدام به هر کاری باید جوانب آن به درستی سنجیده شود.

مقایسه شود باگز نکرده پاره کردن * بی‌گدار به آب زدن. * سگ که می‌خواهد استخوان بخورد به زیر دُمبش نگاه می‌کند! * آدم باید چوب سر درخت راکف پایش ببیند! * مردانگی بیازمای، آنگه زن کن!